Mitä Tiedon visualisointi sinulle tarkoittaa?

Tiedon visualisointi

Tulevaisuuden menestyjäyritys ymmärtää yrityksen itsensä, sen työntekijöiden ja asiakkaiden välisen muuttuvan dynamiikan. Ei ole enää erillisiä prosesseja, joissa yksi taho luo jotain ja laittaa sen sitten eteenpäin, vaan kaikki työskentelevät yhdessä merkityksellisten ratkaisujen luomiseksi. Yhteistyön kautta he voivat ohittaa ilmeiset ratkaisut ja luoda sen sijaan ainutkertaisia tuloksia nopeasti.

Muutoksen mahdollisuus otetaan avosylin vastaan, kuten myös ne riskit, jotka ovat muutokselle tarpeellisia. Oikein toteutettuna tiedon visualisointi myös auttaa yritystä ymmärtämään asiakastarpeet nykyistä paremmin ja selkeämmin. Kuinka kaikki nämä eri toimijat toimivat yhdessä tulevaisuuden luomiseksi? Tarvitaan yhteistyötiloja, jotka yhdistävät ihmisiä koko arvoketjun alalta, työntekijöistä kumppaneihin ja asiakkaisiin. Näiden yhteistyötilojen tulisi olla yhdistelmä online- ja offline-tiloja. Avoimet tilat, sekä fyysisessä että digitaalisessa mielessä, mahdollistavat uusien, luovien ideoiden syntymisen ja kehittämisen ja ehkäisevät ajatusten vangitsemista ”kaikukammioon”.

Joustavan, sekä toimistotiloja että etätyömahdollisuuksia sisältävän työympäristön tarjoaminen työntekijöille antaa heille vapauden tehdä töitä miten ja missä vain heidän tarvitsemillaan resursseilla. Yhä useammin työntekijät tuovat omia laitteitaan töihin ja käyttävät niitä laitteita, joita he tarvitsevat työn tekemiseen. Tiedon visualisointi tulee rakentaa tukemaan käytettäviä toimintamalleja. Pilvipohjaiset palvelut voivat tarjota tarvittavat toiminnot, suorituskyvyn ja turvallisuuden, usein jopa alemmilla kokonaiskustannuksilla. Organisaatioiden täytyy oppia käyttämään IT-palveluja paremmin digitaalisen työn tukemiseen. IT-palvelut tukevat muutosprosessia, mutta niiden täytyy myös pysyä riittävän huomaamattomina.

Työntekijät haluavat älykkäitä tuloksia, esimerkiksi välittömän pääsyn tarvittaviin tietoihin ja mahdollisuuden mobiilityöskentelyyn ja yhteistyöhön missä vain ja milloin vain. Oikeanlainen tiedon visualisointi tarjoaa lisäarvoa antavia valmiuksia, kuten esimerkiksi työnkulun hallintaa, työryhmien välisen yhteistyön kasvattamista ja sisällöntuottajille mahdollisuutta julkaista itse sisältönsä. Tämä tekee edistymisestä nopeaa ja yksinkertaista. Se antaa vallan käyttäjille ja tarjoaa heille mahdollisuuden personoida helposti oma käsityksensä hankalistakin asioista. Käyttäjät saavat niistä otteen jakamalla monitahoista tietoa, jonka tiedontuottajat pitävät aina ajan tasalla. Näin käyttäjät itse oppivat tarpeellista tietoutta sekä itsenäisesti että yhdessä. Tämä opittu tietous taas pitää yritykset tehokkaina, kilpailukykyisinä ja ketterinä tulevaisuudessakin, jopa enemmän kuin tietotekniikka, data tai tieto itsessään.

Tiedon visualisointi antaa kokonaiskuvan mihin kukin aihekokonaisuus johtaa

Tiedon visualisointi pitää tarinan liikkeessä

Huolella asetellut ja tarkasti tutkitut visuaaliset elementit, jotka heijastavat esityksesi sanomaa, pitävät tarinasi liikkeessä. Niitä voidaan ajatella kappaleiden otsikkoina, eri kohtauksina tai jopa juonen käänteinä. Meille on opetettu pienestä pitäen, että tarinat tarvitsevat alun, keskiosan ja lopun. Sama pätee esitelmiin: tiedon visualisointi tulee tehdä huolellisesti, niin saat pidettyä yleisösi kiinnostuksen yllä ja keskittyneenä koko suunnittelemasi kertomuksen ajan.

Tiedon visualisointi kiinnostaa

Suuri määrä puhuttua tietoa saattaa ylikuormittaa ihmiset nopeasti. Pitkän puheen katkominen ja tiedon visualisointi auttavat pitämään yleisön kiinnostusta yllä, erityisesti silloin, kun sitä käytetään sisällön viestin yksinkertaistamiseen – tai tehostamiseen.

Kokeile jo tänään ilmaiseksi. Kirjaudu sisään. Tämän koulutusaineiston avulla SharpCloudin käytössä pääset hyvin alkuun.

Autamme mielellämme lisää ota yhteyttä.