Tehokas projektinhallinta – Työn tulevaisuus

Monipuolinen projektinhallinta & työn tulevaisuus

Sharpcloud projektinhallinta -ratkaisu vastaa nykyajan työelämän haasteisiin. Muuttuvat asenteet, elämäntyylit ja teknologiat muuttavat suhdettamme työhön niin perinpohjaisesti, että tulevaisuuden työpaikka on tuskin tunnistettavissa. Tämän myötä myös perinteinen projektinhallinta vaatii uusimista. Tämän hetkinen digitaalisesti tehostettu ja laajasti yhdistetty maailmamme tuo uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia tehokkaan yhteistyön ja kommunikaation luomiselle. Nykyään on tavallista kommunikoida joka puolella maailmaa asuvien kollegoiden ja ystävien kanssa, hoitaa henkilökohtaisia asioita keskellä työpäivää ja toisaalta hoitaa työasioita kaikkina vuorokauden aikoina. Koska aika ja välimatka eivät erota meitä enää toisistaan samalla tapaa kuin ennen, monet meistä ovat sitoutuneina useisiin pitkiin keskusteluihin ja moniin projekteihin. Projektinhallinta ja tiedon visualisointi

Projektinhallinta ja tulevaisuuden haasteet

Työn tulevaisuudesta on puhuttu paljon. Mutta millainen se tarkalleen on? Vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, varsinkin kun maailma muuttuu niin nopeasti, muutamia yleisiä ajatuksia on alkanut nousta esiin. Tulevaisuudessa menestyvät sellaiset yritykset, jotka pysyvät jatkuvan muutoksen vauhdissa luomalla joustavia, ketteriä ja hajautettuja ympäristöjä, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti, mutta työskentelevät silti yhdessä selkeän vision toteuttamiseksi. Tämän vuoksi myös yrityksen projektinhallinta tulee uudistua uutta toimintaympäristöä vastaavaksi. Tulevaisuuden menestyjäyritys ymmärtää yrityksen itsensä, sen työntekijöiden ja asiakkaiden välisen muuttuvan dynamiikan. Ei ole enää erillisiä prosesseja, joissa yksi taho luo jotain ja laittaa sen sitten eteenpäin, vaan kaikki työskentelevät yhdessä merkityksellisten ratkaisujen luomiseksi. Yhteistyön kautta he voivat ohittaa ilmeiset ratkaisut ja luoda sen sijaan ainutkertaisia tuloksia nopeasti. Muutoksen mahdollisuus otetaan avosylin vastaan, kuten myös ne riskit, jotka ovat muutokselle tarpeellisia. Asiakkaat puolestaan auttavat yritystä ymmärtämään asiakastarpeet. Tiimityö on yksi nykyaikaisen työpaikan tärkeimmistä puolista. Tämän päivän verkkomaailmassa tiimien jäsenet saattavat olla lähes missä tahansa. Tiimityön tehokkuuden kannalta on tärkeää, että yritykset soveltavat moderneja työkäytäntöjä ja -teknologioita, jotka auttavat työntekijöitä jakamaan työnsä helposti ja tehokkaasti, olivatpa he missä tahansa. Tähän vaaditaan yhteistyötä. On laajasti tunnustettua, että yhteistyötä tekevissä organisaatioissa projektinhallinta on toimivampaa ja tehokkaampaa. Samalla nämä yritykset pysyvät ketterinä markkinoiden trendien, paineiden ja muutosten pyörteissä. Saavutetut edut sisältävät paljon muutakin kuin parantuneen kommunikaation yksilöiden ja tiimien välillä: Pidemmällä tähtäimellä toimiva projektinhallinta antaa yrityksille kilpailuedun viemällä ne nopeammin maaliin. Tehokas yritysyhteistyö parantaa päivittäistä tehokkuutta automatisoimalla työnkulkua, virtaviivaistamalla prosesseja ja kasvattamalla tehokkuutta. Lyhyesti sanottuna yhteistyö vähentää kustannuksia: vähemmän sähköposteja, vähemmän kokouksia, vähemmän tulostettavaa ja vähemmän tarvetta fyysiselle toimistotilalle. Se voi parantaa tiedonkulkua yrityksessäsi. Tehokkailla visualisoinnin työkaluilla projektinhallinnan perus ongelma-alueet voidaan eliminoida. Värien ja kuvaavien elementtien laaja hyväksikäyttö poistaa projektinhalllinnan kaavamaisuuden täysin. Visuaaliset elementit korostavat heti viestiäsi ja auttavat kommunikoimaan sen vaikuttavammalla ja helpommin lähestyttävällä tavalla. Tulevaisuuden projektinhallinta on jo täällä. Tehkää yhteistyötä projekteissa, kommentoikaa, lähettäkää viestejä, päivittäkää esitelmiä – kaikki tämä SharpCloudissa. Kokeile jo tänään ilmaiseksi. Kirjaudu sisään. Tämän koulutusaineiston avulla SharpCloudin käytössä pääset hyvin alkuun. Autamme mielellämme lisää ota yhteyttä.